A Practicable Method for Ferromagnetic Object Moving Direction IdentificationIEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS,Qianwei Zhou,Guanjun Tong,Baoqing Li,Xiaobing Yuan

Date:27-10-2017   |   【Print】 【close