Organization
XIE Xiaoming
Deputy Director,Legal Representative
YU Yuehui
Secretary of the Party Committee
ZHAO Jianlong
Deputy Director
YUAN Xiaobin
Deputy Director