Research Associate

Shaolong Zhong

Title: Professor Associate
Subject: MEMS optic-fiber sensing te...
Email: shaolongzhong@mail.sim.ac.cn
Resume: Shaolong Zhong received his...More

Yanhong Wu

Title: Professor Associate
Subject: Package
Email: wuyh@mail.sim.ac.cn
Resume: Yanhong Wu received her B.S...More

Hui Zhao

Title: Professor Associate
Subject: Micro-Electronics &Solid-El...
Email: zhaohui@mail.sim.ac.cn
Resume: Hui Zhao received the B.S. ...More

Yanyan Fu

Title: Professor Associate
Subject: Design of organic functiona...
Email: fuyy@mail.sim.ac.cn
Resume: Yanyan Fu got her bachelor ...More

Pengcheng Xu

Title: Professor Associate
Subject: Chemical Sensors
Email: xpc@mail.sim.ac.cn
Resume: Dr. Pengcheng Xu received h...More

Yuqing Ge

Title: Professor Associate
Subject: Biomedical Engineering
Email: Yqge@mail.sim.ac.cn
Resume: Yuqing Ge received the B.S....More